Usługi

Stosujemy nowoczesną, zorientowaną na przyszłość filozofię serwisową. Poprzez nasz pakiet usług, który obejmuje konsultacje przed zakupem oraz w pełnym cyklu eksploatacji, zapewniamy wsparcie potencjalnym klientom oraz faktycznym klientom w całym ich łańcuchu kolejnych operacji.

Opracowaliśmy pakiety usługowe właściwe dla konkretnych klientów i systemów dla wszystkich faz pełnego przebiegu eksploatacyjnego:

 • Niezależne od zakładu konsultacje koncepcyjne
 • Systematyczne definiowanie wymagań dla całego zakładu konkretnego klienta
 • Płynne rozruchy zakładu
 • Konserwacja profilaktyczna
 • Optymalizacja produkcji i logistyki podczas fazy użytkowania (eksploatacji)

Jesteśmy niezawodnym dopełnieniowym partnerem dla naszych klientów. Wykorzystując nowoczesne metody, odpowiednie struktury logistyczne oraz profesjonalne podejście, zapewniamy pełną wydajność i efektywność dostarczonych instalacji.

Wsparcie klienta oraz usługi :

 • Konsultacje i sprzedaż pojedynczych komponentów lub urządzeń, jak również całych systemów, terminali lub instalacji pakujących
 • Testowanie materiału i worków
  • Określanie gęstości nasypowej
  • Rozkład wielkości ziaren
  • Określanie charakterystyk przepływu oraz zachowań przy fluidyzacji
  • Charakterystyki napowietrzania worków

Nasze usługi na pełen okres eksploatacji obejmują:

 • Inspekcja i konserwacja
  • Określanie aktualnego stanu maszyn oraz sporządzanie protokołu inspekcji
  • Wymiana części zamiennych stosownie do protokołu inspekcji
  • Sporządzanie protokołu konserwacji
  • Modernizacja i optymalizacja
 • Adaptacja urządzeń do nowych zastosowań
  • Unowocześnianie urządzeń przez zastosowanie najnowszych technologii
  • Kontrakty na coroczną konserwację
 • Dostosowanie do klienta kontrakty serwisowe
  • Stałe stawki
  • Serwis części zamiennyc
  • Produkty najwyższej jakości
  • Krótkie terminy dostaw

Szkolenie realizowane przez firmę HAVER

Określane są i przedstawiane kursy szkoleniowe dla konkretnych grup. Możliwymi grupami docelowymi mogą być operatorzy, personel konserwacyjny i remontowy jak również kierownicy obiektów pakujących, kierownicy zakładów oraz generalni dyrektorzy. Tematy szkoleń rozciągają się od niezbędnej wiedzy podstawowej i specjalistycznej odnośnie maszyn i instalacji dla personelu obsługującego do funkcjonalnych możliwości naszego asortymentu wysoce innowacyjnych wyrobów.

Prosimy o kontaktowanie się z nami celem uzyskania dodatkowych informacji .

Top