HAVER & BOECKER – projektowanie i budowa zakładów – kompletne rozwiązania dla przemysłu

W celu efektywnego wytwarzania wysokiej jakości cementu, materiałów budowlanych, minerałów, środków chemicznych, artykułów spożywczych oraz pasz dla zwierząt nie wystarczy tylko ustawienie pojedynczych maszyn lub aranżacja kolejnych procesów produkcyjnych. Pożądany sukces oraz bezpieczeństwo przy projektowaniu można zapewnić jedynie przy uwzględnieniu całego system jako całości biorąc pod uwagę koszty inwestycji i eksploatacji.


Właśnie dlatego HAVER & BOECKER efektywnie łączy wiedzę i kompetencje z zakresu technologii i budowy zakładów aby stwarzać innowacyjne koncepcje dla wyżej wzmiankowanych dziedzin przemysłu. Złożyło się to na historię naszego sukcesu jako dostawcy systemów oraz rozwiązań dla przemysłu:

 • Kompletne systemy masowego transportu materiałów sypkich
 • Silosy oraz układy załadunku materiałów luzem
 • Ciągły załadunek i rozładunek statków
 • Silosy i obiekty magazynowania na terminalach, składowanie płaskie
 • Systemy pakowania i napełniania (konfekcjonowania)
 • Systemy paletyzacji i załadunku
 • Automatyzacja zakładów
 • Usługi instalowania i uruchamiania zakładów
 • Zakłady “pod klucz”, częściowo “pod klulcz”
 • Projektowanie, dostawa i budowa (EPC)
 • Projektowanie, dostawa, budowa i zarządzanie (EPCM)
 • Komponenty
 • Infrastruktura

Projektowanie technologii

Istotą tej działalności jest wizualizacja i rozplanowanie technologii całościowo w jej różnych etapach.

Projektowanie zakładów (instalacji)

Wykonywanie kompleksowych projektów obejmujących różnorodne prace oraz wszystkie etapy projektowania wymaga dziesiątek lat doświadczeń oraz specjalistycznej wiedzy z integracji systemów.

Zarządzanie inwestycjami

Na co zda się głęboka wiedza o procesach i doskonała technologia maszynowa jeżeli realizacja inwestycji nie jest optymalna? HAVER & BOECKER zapewnia utrzymanie inwestycji w ryzach: organizacyjnie, czasowo i finansowo.

Top