Projektowanie

HAVER & BOECKER - projektowanie i budowa zakładów – kompletne rozwiązania dla przemysłu

Celem efektywnego wytwarzania wysokiej jakości cementu, materiałów budowlanych, minerałów, środków chemicznych, artykułów spożywczych oraz pasz dla zwierząt nie wystarczy tylko ustawienie pojedynczych maszyn lub aranżacja kolejnych procesów produkcyjnych. Pożądany sukces oraz bezpieczeństwo przy projektowaniu można zapewnić jedynie przy uwzględnieniu całego system jako całości biorąc pod uwagę koszty inwestycji i eksploatacji.

Właśnie dlatego HAVER & BOECKER efektywnie łączy wiedzę i kompetencje z zakresu technologii i budowy zakładów aby stwarzać innowacyjne koncepcje dla wyżej wzmiankowanych dziedzin przemysłu. Złożyło się to na historię naszego sukcesu jako dostawcy systemów oraz rozwiązań dla przemysłu.

Dowiedz się więcej...

HAVER – Inżynieria elektryczna i automatyzacja

Inżyniera elektryczna + Automatyzacja z firmy HAVER & BOECKER optymalizuje Wasze systemy produkcji oraz dostosowuje Wasze maszyny i urządzenia do rosnących wymagań w przyszłości. Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom osiągniecie najwyższe standardy rentowności, elastyczności oraz efektywności energetycznej. Opracowujemy kompletne rozwiązania rozdziału energii, układów elektrycznych, automatyzacji, łącznie z nowoczesnym systemem sterowania procesami. Systemy zarządzania zapewniają sterowanie i monitorowanie Waszych systemów produkcyjnych oraz wspomagają procesy logistyczne.

Jesteśmy kompetentnym partnerem ponieważ znamy i dostarczamy technologie oraz procedury mechaniczne; nasze systemy sterowania procesami i logistyki są odpowiednio optymalizowane.

Dowiedz się więcej...

Top