Przesiewacze

Skuteczne połączenia wypróbowanych mechanicznych technologii bazowych z nowoczesnymi systemami sterowania i regulacji sprawia, że przesiewacze i maszyny klasyfikujące firmy HAVER stanowią centra wydajności produkcyjnej na całym świecie.

Materiały sypkie, jak tłuczeń, żwir i piasek, suche zaprawy murarskie, cement, wapno, gips lub nawet gruz budowlany, szkło, nawozy i liczne rudy są przesiewane, klasyfikowane, selekcjonowane, uwalniane od ciał obcych za pomocą maszyn firmy HAVER, a następnie dostarczane do dalszej obróbki.

Doświadczenie zdobyte podczas produkcji ponad 15000 przesiewaczy, w połączeniu z możliwością tworzenia różnorodnych sieci sterowniczych umożliwia specjalistom firmy HAVER opracowywanie i oferowanie indywidualnych rozwiązań jakościowych na całym

świecie i to wciąż na konkurencyjnych warunkach.

Szeroka oferta maszyn firmy HAVER & BOECKER zapewnia znalezienie prawidłowego rozwiązania dla przemysłu chemicznego i spożywczego, w tym również w środowisku nieprzychylnych warunków otoczenia, z zachowaniem wszelkich norm ochrony środowiska naturalnego.

Wytrzymałe zestawy podstawowe opracowane na bazie renomowanej technologii NIAGARA w zakładzie firmy HAVER w Münster potwierdzają swą światową sławę urządzeń trwałych, niezawodnych, o najwyższych parametrach sprawności.

HAVER & BOECKER posiada odpowiedni system oraz najbardziej rozsądną konfigurację dla niemal każdego zapotrzebowania i każdego przypadku zastosowania.

Firma oferuje szeroką paletę koncepcji konstrukcyjnych w skład której wchodzą: przesiewacze wibracyjne o ruchu

okrężnym, przesiewacze wolnodrgające, liniowe przesiewacze wibracyjne oraz przesiewacze mimośrodowe, otwarte i zamknięte lub kombinacja obu tych typów.
W zakresie naszej oferty znajduje się również bogata paleta przenośników wstrząsowych przegubowych oraz system do mikroodsiewania z bezpośrednio wzbudzaną okładziną sita HAVER-Fine-Line.

Powiązanie dojrzałych technologii i innowacyjnych pomysłów ugruntowuje światową renomę techniki przesiewania firmy HAVER.

Rodzaje przesiewaczy

Mimośrodowy przesiewacz wibracyjny

Zakres stosowania

 • kamień wapienny – jako oddzielacz wstępny
 • odsiewanie kamieni do robót hydrotechnicznych
 • obróbka wstępna twardego kamienia i wzbogacanie rudy
 • obróbka wstępna gruzu budowlanego
 • klasyfikacja trudnych do przesiewania materiałów przy dużych wydajnościach i zmiennym załadunku
 • odciążenie kruszarki

Warstwy przesiewu

 • 8-350 mm
 • blachy perforowane, siatka PS, tkanina druciana, guma/poliuretan, ruszta palcowe

Wydajność

 • 0-3000 t/h
 • 1-3 pokładów

Zalety

 • niezatykające się odsiewanie, również przy  perforacji okrągłymi otworami
 • stała sprawność przesiewania, również w zmiennych warunkach
 • stała amplituda
 • rozwiązania dopasowane do klienta

Liniowy przesiewacz wibracyjny

Zakres stosowania

 • klasyfikacja żwiru i piasku
 • płukanie i odwadnianie
 • klasyfikacja na mokro
 • klasyfikacja wapienia
 • klasyfikacja kamienia do suchych zapraw murarskich
 • klasyfikacja szkła
 • klasyfikacja materiałów chemicznych

Warstwy przesiewu

 • 0,2-80 mm
 • blachy perforowane, siatka PS, tkanina druciana, guma/poliuretan

Wydajność

 • 0-600 t/h
 • 1-3 pokładów

Zalety

 • konstrukcja modułowa
 • delikatne odsiewanie
 • niewielkie zużycie
 • niewielka wysokość konstrukcyjna
 • rozwiązania dopasowane do klienta

Przesiewacz wibracyjny o ruchu okrężnym

Zakres stosowania

 • klasyfikacja tłucznia i grysu
 • klasyfikacja żwiru i piasku
 • klasyfikacja nawozów
 • klasyfikacja gruzu budowlanego
 • klasyfikacja kamienia wapiennego

Warstwy przesiewu

 • 2-150 mm
 • siatka PS, tkanina druciana, guma/poliuretan, ruszta palcowe
 • blachy perforowane

Wydajność

 • 0-800 t/h
 • 1-3 pokładów

Zalety

 • konstrukcja modułowa
 • klasyfikowanie ostre
 • korzystna cena
 • rozwiązania dopasowane do klienta

Przesiewacz wibracyjny o wysokiej częstotliwości

Zakres stosowania

 • klasyfikacja najdrobniejszych materiałów sypkich na sucho
 • odsiewanie precyzyjne
 • klasyfikacja kamienia wapiennego
 • nawozy, przemysł chemiczny
 • klasyfikacja suchych zapraw murarskich
 • klasyfikacja dolomitu i piasku kwarcowego

Warstwy przesiewu

 • 0,06-5 mm
 • tkanina druciana

Wydajność

 • 0-150 t/h
 • 1-2 pokładów

Zalety

 • konstrukcja modułowa
 • pyłoszczelna konstrukcja
 • ostre warstwy przesiewu
 • duża jednostkowa wydajność przesiewania
 • automatyczne czyszczenie sita
Top