Kompletne instalacje przeróbcze

„Wyższa szkoła“ techniki wzbogacania HAVER to budowa instalacji zintegrowanych. Wszystko od jednego kompetentnego producenta - koncepcje i rozwiązania firmy HAVER & BOECKER gwarantują maksymalną produktywność, krótkie okresy amortyzacji  i trwałe utrzymanie wartości.

Urządzenia HAVER do wzbogacania materiałów budowlanych, minerałów
i materiałów sypkich wszelkiego rodzaju wyróżniają sią optymalnym połączeniem klasycznej i sprawdzonej mechaniki z inteligentną techniką sterowania.

Najważniejsza sprawa: istotne dla ekologii i ekonomii jest odzyskiwanie „surowców wtórnych“ i przyczynienie się w ten sposób do ochrony środowiska naturalnego.

Dzięki firmie HAVER ochrona zasobów naturalnych staje się działaniem sensownym
ze względów funkcjonalnych i przynoszącym określone zyski.

Urządzenia do wzbogacania firmy HAVER bazują na jej wieloletnim doświadczeniu, również z problematycznymi złożami i produktami trudnymi do przesiewania.

Selekcja i obróbka wstępna gruzu budowlanego, urządzenia transportowe i sortownie do tłucznia, grysu, piasku i żwirów, systemy przetwarzania odpadów jako rozwiązania zespolone lub samodzielne, ruchome, półruchome i stacjonarne kruszarnie i urządzenia do klasyfikacji, stacje załadowcze dla swobodnie przepływających materiałów sypkich, płuczki i urządzenia do wzbogacania, do zdejmowania kamienia wapiennego z hałd itp, itd. - to tylko przykłady budowy i modernizacji urządzeń, które cechują maksymalne wydajności.

Bogactwo pomysłów i opanowanie efektywnych mechanizmów współdziałania
klasycznej budowy maszyn z innowacyjnymi technologiami sterowania i sieciami danych
to charakterystyczne cechy technologii HAVER, która opiera się na ścisłej partnerskiej współpracy z klientami i nie traci z oczu również takich dziedzin, jak szkolenie, eksploatacja i konserwacja.

HAVER - innowacyjność i gwarancja jakości.

Top