Oczyszczanie

 

Wysokociśnieniowe urządzenie płuczące stosowane w przeróbce surowców mineralnych oraz w przetwarzaniu odpadów, uzupełnia gamę maszyn oferowanych przez firmę HAVER & BOECKER.

Na bazie wieloletnich i zaawansowanych doświadczeń z  instalacjami i urządzeniami wykorzystywanymi w technice wzbogacania, HAVER & BOECKER opracował system oczyszczania zailonych surowców mineralnych o uziarnieniu od 0 do 150 mm.

Technologia ta oferuje użytkownikowi przyjazną dla środowiska i nie wymagającą dużych nakładów inwestycyjnych metodę oczyszczania. W odpowiedzi na techniczne wyzwania powstał produkt o nazwie HAVER Hydro–Clean, stanowiący wysokociśnieniowy system płuczący o wydajnościach od 70 do 400 t/h.

Zdolności przerobowe regulowane są w relacji do stopnia zanieczyszczenia nadawy. Zużycie wody wynosi zaledwie 0,12 do 0,3m3 świeżej wody aby wypłukać tonę zailonego materiału wsadowego, przy zapotrzebowaniu na energię od 0,3 do 0,5 kWh.

Instalacja może funkcjonować jako rozwiązanie samodzielne, włączane w istniejący ciąg technologiczny, jak również w postaci kompletnej linii płucząco klasyfikującej wyposażonej w przesiewacz, odwadniacz i zintegrowany system recyrkulacji wody technologicznej.

Każde z tych rozwiązań gwarantuje użytkownikowi sukces funkcjonalny i ekonomiczny.

Dostępne modele HAVER Hydro-Clean

ModelHC 700HC 1000HC 2000 T (twin)
Wydajnośćdo 100 t/hdo 200 t/hdo 400 t/h
Ciśnienie60 – 200 bar60 – 200 bar60 – 200 bar
Zainstalowana moc28 – 58 kW51 – 116 kW100 – 220 kW
Zapotrzebowanie na wodę8 – 10,5 m³/h16 – 21 m³/h32 – 42 m³/h
Top