Systemy napełniania wiader, nalewarki do wiader

Oferta naszych maszyn została zaprojektowana na bazie szczególnych wymagań klientów i jest dostępna w przedziale maszyn grawimetrycznych do napełniania wiader. Można wybrać spośród wielu rozwiązań półautomatyczny lub w pełni zautomatyzowany system.

Oferujemy kompletne układy do w pełni automatycznego procesu pakowania poprzez połączenie transportu, napełniania i paletyzacji.

Nalewane ilości: 1 do 30 kg bądź 3 bis do 60 kg / 2 do 60 lbs. bądź 6 do 120 lbs.

Typ 14

Kompaktowa linia
pół automatyczna nalewarka
"Plug and Fill" „Podłącz i Nalewaj” – system napełniania wiader

Typ 44

Linia zaawansowana
Automatyczne nakładanie wieczek i ich dociskanie
Automatyczna napełniarka do wiader

Typ 410

Linia zaawansowana
W pełni automatyczne rozwiązanie. Wyposażone w magazyn wiader i wieczek, w automatyczne układanie wieczek, nałożenie folii zgrzewającej.
Napełniarka do wiader

„Rapid Filler” Błyskawiczna nalewarka

Linia zaawansowana
W pełni automatyczne rozwiązanie o wysokiej wydajności
Duża prędkość napełniania wiader i canistrów

Top